Audit účtovníctva

Zameriavame sa na optimalizáciu a odstraňovanie nedostatkov

Audítorské overenie účtovníctva, individuálnych účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok podľa Medzinárodných audítorských štandardov (IAS),
Poradenstvo pri spracovaní účtovných závierok podľa IAS/IFRS,
Overenie účtovných závierok spracovaných podľa IAS/IFRS,
Prevod výkazov zostavených podľa Slovenských účtovných štandardov do účtovných výkazov zostavených podľa skupinových smerníc, respektíve podľa IAS/IFRS,
Spracovanie auditu účtovných výkazov pri premenách spoločností,
Audítorské overenie čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
Audítorské overenie súladu výročných správ s účtovnými závierkami,
Finančný due diligence,
Forenzný audit,
Audit účtovníctva.

 

Daňové poradenstvo

Ponúkame služby takým spôsobom, aby sme maximálne odbremenili firmy od „papierovania“ a nahradili im kvalifikovaný ekonomický úsek, ktorý sa riadi zásadou diskrétnosti a spoľahlivosti:

Zabezpečenie registrácie klienta na daňovom úrade ku všetkým druhom daní
Príprava a spracovanie priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb
Príprava a spracovanie priznaní k dani z pridanej hodnoty
Poradenstvo v oblasti medzinárodných daní
Poskytovanie odborných stanovísk ku všetkým druhom daní a k zamedzeniu dvojitého zdanenia v spolupráci s poradcami zahraničných spoločností
Poskytovanie odborných stanovísk k vybraným daňovým dopytom klienta
Daňová optimalizácia v rámci jednotlivých druhov daní pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty a fyzické osoby
Daňový due diligence
Vedenie daňovej evidencie v súlade so zákonom o dani z príjmov
Poskytovanie informácií klientom o zmenách v legislatíve súvisiacich s daňovou problematikou
S nami navyše máte istotu, že využijete všetky možnosti daňových úľav a že s Vami vyriešime všetky daňové komplikácie.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment